ΜΑΘΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Κόστος Αποστολής

Το κόστος μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των προϊόντων και βαρύνει τον αγοραστή, εκτός εάν ρητά ορίζεται αλλιώς.

Λόγω του είδους των προϊόντων είναι καλύτερο να επιλέξουμε τον τρόπο αποστολής των προϊόντων αφού επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για την αποστολή των προϊόντων και να σας ενημερώσουμε για το κόστος των μεταφορικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

H διεύθυνση που δηλώνει ο αγοραστής θα πρέπει να είναι πραγματική και έγκυρη. Σε περίπτωση απουσίας από τη δηλωμένη διεύθυνση ή τυχόν μεταβολής των στοιχείων της δηλωμένης διεύθυνσής του, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρείας, προκειμένου να γίνει η αποστολή στη σωστή διεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγοραστής θα επιβαρύνεται με το επιπλέον κόστος μεταφοράς.

Σημείωση: H παραλαβή του αντικειμένου και η υπογραφή στον μεταφορέα συνεπάγεται την αποδοχή του είδους και την άρτια κατάσταση.