• 4o χλμ. Δράμας - Προσοτσάνης
  25210 81060, 6947 616 504
 •  

  Θερμομόνωση Κτηρίων

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

  Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εξωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτιρίου και η προστασία αυτής με διαδοχικές στρώσεις εξειδικευμένων υλικών ώστε να παρέχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ανεμοπιέσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε άλλη επίδραση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της.

  Η επιλογή της κατάλληλης εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτίριο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια (για παλαιό κτίριο) ή την ενεργειακή μελέτη (νέο κτίριο) σε συνδυασμό με την κλιματική ζώνη (περιοχή) που βρίσκεται το κτίριο, τη χρήση του και τα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται.

  ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  01.

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

  Καθαρισμός όλης της επιφάνειας εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.

  02.

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ

  Ελέγχεται η επιπεδότητα των προσόψεων με ράμματα.

  03.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΩΝ

  Τοποθετούνται – εφόσον απαιτείται – οι μαρμαροποδιές των παραθύρων, καθώς θα πρέπει να προεξέχουν της τελικής επιφάνειας του συστήματος.

  04.

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

  Ορίζεται στη βάση του τοίχου, (συνήθως 50 εκατοστά ύψος από αυτή) με ειδικό μεταλλικό τεμάχιο, οριζόντιος οδηγός ο οποίος πρέπει να είναι απολύτως κάθετος προς τις κάθετες ακμές-γωνίες του κτιρίου.

  05.

  ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

  Οι θερμομονωτικές πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη (Neopor) ή άλλο θερμομονωτικό υλικό επικολλούνται με ειδική κόλλα θερμοπρόσοψης και τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το μεγαλύτερο μήκος τους να αναπτύσσεται οριζόντια (δηλαδή παράλληλα με το έδαφος), παίρνοντας ως βάση έναρξης τον οριζόντιο οδηγό. Οι πλάκες αυτές είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι κάθετες απολήξεις τους με τις κάθετες απολήξεις των θερμομονωτικών πλακών της από κάτω σειράς. Ό,τι ακριβώς δηλαδή προσέχουμε και όταν χτίζουμε τούβλα.

  06.

  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Ειδικά στη βάση της θερμοπρόσοψης, δημιουργείται ζώνη στεγάνωσης και προστασίας. Η πυκνότητα του θερμομονωτικού υλικού αυξάνεται και αν απαιτείται, γίνεται επάλειψη με τσιμεντοειδές στεγανωτικό, ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά εμφάνιση ανερχόμενης υγρασίας.

  07.

  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

  Ανάλογα με το ύψος της τοιχοποιίας, αλλά και το αν αυτή είναι από τούβλα, από σκυρόδεμα ή από τσιμεντοσανίδα, οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται μηχανικά με τα ανάλογα ειδικά βύσματα.

  08.

  ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ

  Πληρώνονται τα κενά ανάμεσα στους αρμούς των θερμομονωτικών φύλλων ή στην επαφή που αυτά έχουν με στοιχεία που διακόπτουν τη συνέχεια της επιφάνειας και κατόπιν τρίβονται όλα τα σημεία που εξέχουν από τα θερμομονωτικά φύλλα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί επίπεδη επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες (καμπύλες ή ακμές).

  09.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΩΝ & ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΩΝ

  Τοποθετούνται γωνιόκρανα και νεροσταλάκτες με το αρχικό υλικό επιχρίσματος, ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοσθεί το ειδικό επίχρισμα. Ενισχύονται με ορθογώνια τεμάχια υαλοπλέγματος, τα οποία είναι η νοητή προέκταση των διαγωνίων των παραθύρων και των εξωτερικών θυρών.

  10.

  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

  Ακολουθεί η διάστρωση του βασικού επιχρίσματος με οδοντωτή σπάτουλα (υπό γωνία 45 μοιρών), ώστε να προσδιορίζεται το πάχος της στρώσης, καλύπτοντας πλήρως την πολυστερίνη (η οποία, σημειωτέον, πρέπει να έχει προηγουμένως καθαριστεί από υπολείμματα σκόνης, λόγω του τριψίματος που προηγήθηκε). Η έναρξη διάστρωσης του επιχρίσματος γίνεται ξεκινώντας τώρα από την οροφή και καταλήγοντας προς τα κάτω.

  11.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

  Με νωπό και μαλακό ακόμα το επίχρισμα τοποθετούμε το υαλόπλεγμα (160 gr) βυθίζοντάς το μέσα στο επίχρισμα με την ίσια πλευρά της σπάτουλας, αποφεύγοντας να δημιουργήσουμε ζάρες ή φούσκες (σημεία δηλαδή όπου δε θα έχει καλυφθεί από το επίχρισμα).

  12.

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

  Μετά τη σκλήρυνση του πρώτου στρώματος ακολουθεί το αστάρωμα της επιφάνειας με έγχρωμο χαλαζιακό σιλικονούχο αστάρι. Για την τελική στρώση χρησιμοποιείται αδιάβροχος, έγχρωμος σιλικονούχος σοβάς, ο οποίος μπορεί να πάρει ειδική υφή ανάλογα με τη διάμετρο του χαλαζιακού του κόκκου, αλλά και την τεχνοτροπία που θα επιλέξει ο αρχιτέκτονας ή ο ιδιοκτήτης του έργου.

  Προαιρετικά:

  Για επαύξηση της μηχανικής αντοχής του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, προτείνεται στις προσπελάσιμες στο κοινό όψεις του κτιρίου, διπλός οπλισμός (υαλόπλεγμα).

  Η Εξωτερική Θερμομόνωση (Θερμοπρόσοψη) έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
  Ολοκληρωμένη θερμομόνωση, χωρίς να δημιουργούνται θερμογέφυρες στα στοιχεία του κτιρίου από σκυρόδεμα, πχ. δοκάρια, κολώνες, τοιχία κ.λ.π.
  Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες, διότι δεν δημιουργούνται συνθήκες υγροποίησης υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου ή μέσα στον τοίχο, ενώ ταυτόχρονα τις στεγανοποιεί.
  Επιτυγχάνουμε καλύτερη αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας του εσωτερικού τοίχου, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας του κτιρίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά την διακοπή της θέρμανσης ή του κλιματισμού.
  Με την εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) δεν μειώνεται το εμβαδόν του εσωτερικού χώρου, καθώς όλες οι εργασίες γίνονται εξωτερικά.
  Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου αναβαθμίζονται αισθητικά.
  Το σύστημα θερμοπρόσοψης που προτείνεται, προσφέρει υψηλή διαπνοή και ελαστικότητα, καθώς και μεγάλη αντοχή στους ρύπους, την μούχλα και τους μικροοργανισμούς. Οι τελικές επιφάνειες είναι “αυτοκαθαριζόμενες”.
  Το κόστος κατασκευής αποσβένεται μέσα σε πέντε έτη.

  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

  Το Hyperdesmo είναι ενός συστατικού, χυτή ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως, το οποίο παρέχει το πλεονέκτημα γρήγορου στεγνώματος σε μεγάλο πάχος. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη, η οποία μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UVA – UVB, καθώς και σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Λόγω της μοναδικής του σύστασης, πολυμερίζεται ταχύτατα και σχηματίζει μια μονολιθική και στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια.

  ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  01.

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

  Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, πλύσιμο με υδροβολή και ειδικό ρομποτικό μηχάνημα, εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.

  02.

  ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΩΜΑ

  Πλήρωση τυχόν αρμών ή ρωγμών με πολυουρεθανική μαστίχη Hyperseal 50 FC.
  Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια και περιμετρικά σε ύψος έως 18 cm, εποξειδικού ασταριού Aquadur δυο συστατικών, για άριστη αγκύρωση του πολυουρεθανικού συστήματος.

  03.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TREVIRA

  Τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος (Trevira) σε ευαίσθητα σημεία για την ενίσχυση της μόνωσης.

  04.

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ HYPERDESMO

  Εφαρμογή δύο στρώσεων πολυουρεθανικής μεμβράνης Hyperdesmo Classic, με ελαστικότητα 800% και με συνολική κατανάλωση περίπου 1,5 kg/m2 για απόλυτη στεγανοποίηση.

  Προαιρετικά:

  Για περαιτέρω ενίσχυση της μόνωσης προτείνεται επιπλέον και μία στρώση ρευστής αλειφατικής, πολυουρεθανικής βαφής Hyperdesmo A 500.

   

  Δεν συνίσταται για:

  • Χαλαρά υποστρώματα όπως είναι τα ελαφροσκυροδέματα (περλομπετόν, αφρομπετόν κ.α.).
  • Στεγανοποίηση επιφανειών πισίνας σε επαφή με χημικά επεξεργασμένο νερό.

   

  Η μόνωση ταράτσας με Hyperdesmo έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση.
  • Έχει άριστη πρόσφυση στο μπετόν.
  • Προσφέρει διαπερατότητα υδρατμών.
  • Δημιουργεί μια συνεχή στεγανωτική μεμβράνη χωρίς ραφές.
  • Έχει εξαιρετική αντοχή στην UV ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες.
  • Το λευκό χρώμα αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και μειώνει την εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου.

   

  Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη.