2023 «Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους»: Σε γραμμή εκκίνησης!

Με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους» δίνεται η δυνατότητα σε νέους ηλικίας από 18 έως 39 ετών να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους, με επιδότηση που φτάνει έως 90%. Έχει γίνει από το ΥΠΕΝ η προδημοσίευση του Οδηγού, που αφορά και την πρόσκληση του προγράμματος, προς τους ενδιαφερόμενους νέους να συμμετέχουν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, που έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΝ από τις αρχές του νέου χρόνου αναμένεται να εκδοθεί ο οδηγός δράσης του προγράμματος και να καθοριστεί ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων.

Aξιοποίηση του παλιού κτιριακού αποθέματος

-«Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους» αδιαμφισβήτητα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη αξιοποίησης του παλιού κτιριακού αποθέματος της χώρας ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αξιοποιήσουν την περιουσία τους σε μία εξαιρετικά ακριβή πλέον αγορά ακινήτων», τόνισε ο Γιάννης Κυριακόπουλος έμπειρος πολιτικός μηχανικός, πρώην πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και αντιδήμαρχος, αρμόδιος για θέματα τεχνικών έργων και περιβάλλοντος στο Δήμο Σαρωνικού, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στη ζώνη οικονομικής ενημέρωσης  στην ΕΡΤ και στο ERTNEWS.

Τα αδύνατα σημεία του προγράμματος

Ταυτοχρόνως ο κ Κυριακόπουλος  επισήμανε αδύνατα σημεία του προγράμματος τα οποία καλείται το ΥΠΕΝ να βελτιώσει στην τελική ευθεία προκήρυξης του προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία εφαρμογής τους και το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα των επιδοτήσεων και δαπανών που θα διατεθούν.

Ως  αδύνατα σημεία του προγράμματος που χρήζουν βελτίωσης ο Γιάννης Κυριακόπουλος σημείωσε τα εξής:

Η Κυριότητα ακινήτων: ξεκινώντας από το προφίλ των δικαιούχων, προβλέπει ότι δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο όσοι έχουν πλήρη κυριότητα στο ακίνητο ή κατέχουν την επικαρπία. Στην Ελληνική κοινωνία όμως το συνηθισμένο είναι οι γονείς να κρατούν την επικαρπία και τα τέκνα τους την ψιλή κυριότητα με αποτέλεσμα να εξαιρείται πληθώρα δυνητικών δικαιούχων.

Προσεισμικός έλεγχος: μια άλλη παράμετρος που δεν λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα είναι η έλλειψη προσεισμικού ελέγχου στα υπαγόμενα στο πρόγραμμα κτίρια. Αυτό θα πρέπει και να ζητείται και να επιδοτείται.

Αυξήσεις οικοδομικών υλικών: τόσο στο κομμάτι του “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” όσο και στο κομμάτι του “ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ” θα πρέπει να γίνει αύξηση του προϋπολογισμού. Με δεδομένες τις αυξήσεις των οικοδομικών υλικών.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Μία άλλη παράμετρος η οποία έχει πραγματικό κόστος και η οποία δεν επιδοτείται αλλά ζητείται συνήθως είναι ο ηλεκτρολογικός έλεγχος της εγκατάστασης.

Εισοδηματικά κριτήρια: επίσης θα πρέπει να γίνει αύξηση των ορίων για συμμετοχής στο πρόγραμμα το οποίο έχει ως άνω όριο τα 20.000 Ευρώ. Όταν γίνεται ο έλεγχος του εισοδήματος πολλές φορές λαμβάνεται ως εισόδημα το δηλωθέν και όχι το πραγματικό.

Οδηγίες για την προετοιμασία του φακέλου

Στην ερώτηση: «τι συμβουλεύετε τους δικαιούχους του προγράμματος ως προς τη διαδικασία υποβολής του προς έγκριση φακέλου», ο Γιάννης Κυριακόπουλος απάντησε ότι:

-«Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν από τώρα σε επαφή με μηχανικό. Επίσης θα πρέπει να προετοιμάσουν όλα εκείνα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου αλλά και τις οικονομικές βεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι οι  αμοιβές των μηχανικών και το κόστος του φακέλου καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εργασίες αυτές σε ένα μεγάλο μέρος είναι επιδοτούμενες από το ίδιο το πρόγραμμα, οπότε οι συμμετέχοντες θα πάρουν πίσω ένα μεγάλο μέρος των δαπανών.  ώστε να προετοιμαστεί ο φάκελος. Είναι σημαντικό να προετοιμαστούν εγκαίρως ώστε όταν θα ανοίξει το πρόγραμμα, να μην χρονοτριβήσουν και να υποβάλλουν αίτηση άμεσα»

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να επιλυθούν εγκαίρως τα θέματα, που αφορούν στη νομιμότητα των προς ένταξη στο πρόγραμμα κτιρίων, καθώς είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής. Επομένως  θα πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες υπαγωγής σε τακτοποίηση πολεοδομικών παρεκκλίσεων και αυθαιρέτων, που υπάρχουν στην συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων.

Το προφίλ του προγράμματος

Παρουσιάζοντας το προφίλ του προγράμματος και τις επιδοτούμενες παρεμβάσεις ο Γιάννης Κυριακόπουλος εξήγησε ότι το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ενότητες, ως εξής:

Το «Εξοικονομώ για Νέους», που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smart home.

Το δε «Ανακαινίζω για Νέους», περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο σκέλος του «Ανακαινίζω» είναι η ένταξη πρώτα στο σκέλος «Εξοικονομώ».

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ» και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

Επίσης το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις μέχρι 90% για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για ανακαίνιση κατοικιών.

Παράλληλα έχει αναρτηθεί από το ΥΠΕΝ κατάλογος με συγκεκριμένες δημοτικές κοινότητες, όπου υπάρχει επιπλέον προσαύξηση επιδότησης της τάξης του 15%

Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι επιδοτήσεις

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προδημοσιευμένο οδηγό του προγράμματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι:

-Ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ για Νέους».

-Ιδιοκτήτες του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα και ποσοστού 100% για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω για Νέους».

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 35.000 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας. Ειδικότερα:

1.Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ για Νέους»: Έως 25.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

2.Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω για Νέους»: Έως 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσεται ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Εξοικονομώ» Bonus αποκέντρωσης Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω»
Ιδιοκατοίκηση

 

Χρήση από έτερο πρόσωπο  
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65% +15% 30%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000 45% 40%

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

– Υφίσταται νόμιμα.

– Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

– Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

Η υποβολή και η διαχείριση των αιτήσεων στο Πρόγραμμα θα γίνεται σε πλατφόρμα του ΥΠΕΝ.

 

ΠΗΓΗ

Χρησιμοποιούμε cookies, απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, για την καλύτερη δυνατή εμπειρία σας.